Bel mij
Autoschade? Voordelig hersteld!

Multi-site certificering

Sinds eind 2014 werkt Schadenet conform een multi-site certificering. Deze certificering – die het gehele hersteltraject borgt op het niveau van proces, techniek en MVO - bestaat uit ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Erkend Duurzaam en Duurzaam Repareren. Alle Schadenet vestigingen zullen regelmatig en structureel gecontroleerd worden door Dekra Certification, een onafhankelijke en gespecialiseerde instantie. U kunt er dus van uit gaan dat u uw voertuig onderbrengt bij een keten van autoschadeherstelbedrijven die betrouwbare kwaliteit levert, milieubewust is en hier ook in investeert. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor u?

Dekra ISO 9001

Dekra ISO 14001

ISO 9001

Schadenet is ketenbreed (dus alle locaties individueel) ISO 9001:2008 gecertificeerd. 

“ISO 9001 is een proces- en systeemgeoriënteerde benadering van kwaliteitsmanagement en continue verbetering. Hierdoor kunnen allerlei organisaties een managementsysteem invoeren dat is afgestemd op hun individuele behoeften en omstandigheden.” Met andere woorden: alle Schadenet locaties kunnen ieder jaar gecontroleerd worden door een onafhankelijk instantie op vele tientallen punten die u, onze klant, garanderen dat ons managementsysteem op peil is. Onze administratie en facturatie is in orde en transparant, wij werken volgens het boekje en onze productiekwaliteit is consistent.

ISO 14001

Schadenet is ketenbreed ISO 14001:2004 gecertificeerd.

“Een ISO 14001-certificaat van DEKRA toont aan dat uw organisatie op basis van internationaal erkende milieustandaarden te werk gaat.” Met andere woorden: alle Schadenet locaties worden ieder jaar gecontroleerd door een onafhankelijk instantie op vele tientallen punten m.b.t. een verantwoorde omgang met natuurlijke bronnen, een efficiënter energie- en grondstoffenverbruik, minimale verspilling, selectieve risicobeperking en een aantoonbare inzet voor continue verbetering. Daarom zijn wij best een beetje trots op dit certificaat….